THÀNH HIMEJI

 

Thành Himeji (tiếng Nhật: 姫路城, Himejijō, "Cơ Lộ thành") là một tòa thành cổ của Nhật Bản ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo. Đây là một trong những kiến trúc cổ nhất còn sót lại ở Nhật Bản, là kiến trúc tiêu biểu cho các thành quách thời cận đại của Nhật Bản....

 

Thành Himeji

Thành Himeji (tiếng Nhật: 姫路城, Himejijō, "Cơ Lộ thành") là một tòa thành cổ của Nhật Bản ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo.

Đây là một trong những kiến trúc cổ nhất còn sót lại ở Nhật Bản, là kiến trúc tiêu biểu cho các thành quách thời cận đại của Nhật Bản.

Thành Himeji - Nhật Bản

Himeji đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới (văn hóa) vào năm 1993 và di tích lịch sử đặc biệt của Nhật Bản.

Thành Himeji - Nhật Bản

Nhiều bộ phận khác nhau của thành Himeji đã được công nhận là quốc bảo hoặc di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Thành Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp thành cái gọi là "Ba tòa thành quý của quốc gia (tiếng Nhật: 三大国宝城, "tam đại quốc bào thành")". Trong ba thành, thì Himeji nổi tiếng nhất.

Thành Himeji - Nhật Bản

Thành Himeji được xây dựng vào năm 1346 bởi Akamatsu Sadanori, một võ tướng.